Informasjon for foreldre

Haugaland Dataungdom har lang erfaring med å arrangere datatreff på Haugalandet. Hvert år samler vi flere hundre ungdommer til Haugalandets største datatreff, Overloaded. Vi vet det kan være litt skummelt å sende barnet på et slikt arrangement for første gang, men håper at denne siden vil gi dere svar på noen av spørsmålene dere skulle ha.

Vårt mål er å lage et gøy og trygt arrangement for datainteressert ungdom. Dette betyr at vi blant annet har nulltolleranse mot inntak av rusmidler, og at vi ikke tolererer noen form for mobbing eller annen utilbørlig oppførsel. Vi har et crew av myndige personer som sørger for vakthold og ser til at ingen uvedkommende får tilgang til hallen og ellers opprettholder normal orden.

På Overloaded har vi satt en nedre aldersgrense på 12 år. Selv om ditt barn oppfyller alderskravet, forutsettes det at deltakerne er tiltrekkelig selvstendige. Deltakerne må være i stand til å passe på seg selv, med andre ord passe på å få i seg nok mat og legge av tid til søvn. Vi tilrettelegger for at deltakerne skal ha tilgang på nødvendige fasiliteter (soveplasser, mat fra kiosk osv.), men det er opp til deltakerne selv å benytte seg av det. Deltaker må også være i stand til å passe på sitt eget medbrakte utstyr og respektere reglene for arrangementet.

Under arrangementet vil det være døgnåpen kiosk hvor det kan kjøpes mineralvann, kioskvarer og annen varmmat. Det er også lagt opp til egen sovesal, som kan benyttes under hele arrangementet. (Det er også fullt mulig å la barna sove hjemme, noe mange foreldre velger å gjøre)

Vårt beste tips er å utstyre ditt barn med en mobiltelefon, slik at du selv kan ta kontakt dersom du trenger det. Vi har også en vakttelefon som er bemannet under hele arrangementet.

Som forelder kan du komme innom til en hver tid og se til ditt barn om dette skulle være av interesse.