Regler

§1 Generelt

Vi forbeholder oss retten til å nekte adgang eller bortvise personer for hele eller deler av arrangementet. Hvis vi ser det nødvendig vil vi kontakte foresatte. Ved alvorlige forhold vil vi vurdere politianmeldelse. Problemer med strøm eller nettverk, hendelser utenfor vår kontroll, bortvisning eller lignende gir ikke rett til refundering av billetten. Disse reglene er gjeldende for Overloaded 2023, og kan forandres fortløpende. I tillegg til disse reglene gjelder beskjeder fra crew og arrangører.

§2 Besøkende

Samme regler som deltagere gjelder. Besøkende kan ikke medbringe noen form for PC/nettbrett/spillkonsoll inn eller ut av lokalet. Besøkende har ingen mulighet til å overnatte på arrangementet. Besøkende kan ikke delta i noen spillkonkurranser, men kan delta i konkurranser som arrangeres på scenen.

§3 Soving

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov til å sove andre steder enn angitt soveområde- På området beregnet for soving skal det være rolig. Bråking eller plaging av de som sover fører til bortvisning.

§4 Oppførsel

Alkohol og narkotika er ikke tillatt på arrangementet. Berusede personer vil bli nektet adgang. Voldelig oppførsel fører til bortvisning. Røyking må foregå på anvist område. Ferdsel og opphold på avstengte rom, avsperrede steder, tak og lignende er ikke tillatt. Vi slår hardt ned på hærverk og tukling med andres utstyr. Bortvisning og politianmeldelse kan bli vurdert i slike tilfeller. Du har selv ansvar for at det er ryddig rundt plassen din under arrangementet.

§5 Utstyr

Det er ikke tillatt å koble til hvitevarer i vårt strømnett. Det vil si: vannkoker, stekeplater, kjøleskap og lignende. Billetten inkluderer en port i nettverks-switchen og et strømuttak. Det i hovedsak PC og skjerm som skal kobles til. Du kan ha med egen stol, men kan kun bruke denne på godkjent underlag som ligger langs plassene.

§6 Nettverk

Forsøk/Gjennomføring av spredning av virus, cracking/hacking og sniffing er strengt forbudt. Porno og andre støtende ting er ikke tillatt å se eller vise under arrangementet. Egne switcher eller hubber er ikke tillatt å kobles til vårt nettverk uten tillatelse fra arrangør.

§7 Konkurranser

Haugaland Dataungdom, arrangør av Overloaded 2023, forbeholder seg retten til å avlyse konkurranser dersom vi anser påmeldingen til å være for lav eller justere premiene etter antall lag påmeldt.

§8 Ansvar

Haugaland Dataungdom og Overloaded står ikke ansvarlig for deg eller ditt utstyr under arrangementet. Inngang foregår på eget ansvar. Du erstatter det du ødelegger, med eller uten vilje, på ditt eller andres utstyr.