Minecraft Creative

Hvem lager det beste byggverket innenfor temaet?

Årets tema er: Klima

Konkurransen er svært enkel. Alene, eller sammen med noen andre deltakere, bygger du et byggverk i Minecraft som passer til temaet. Etter dette leverer du inn 5 progresjonsbilder og minimum 5 bilder av det ferdige byggverket. Husk at jo flere bilder du har av det ferdige byggverket jo mer har dommerene å bedømme!

Siste frist for innlevering er lørdag klokka 22:00!

1.plass: 1000 kr

Regler

  • Minimum 5 progresjonsbilder som er tatt på forskjellige steg i byggeprosessen.
  • Minimum 5 bilder som viser hele byggverket. Legg gjerne med flere!
  • Bidraget leveres som en zip fil som inneholder både progresjonsbilder og bilder av det ferdige byggverket. Bruk en fildelingstjeneste, f.eks. https://send.firefox.com/ for å laste opp filen din. Send deretter linken til post@hadu.no slik at våre dommere kan laste den ned.
  • Dersom bidraget ditt leveres uten nødvendige filer (progresjonsbilder og bilder av det ferdige byggverket) regnes det som ugyldig. Skjer dette før innleveringsfristen vil du få mulighet til å levere inn på nytt. Etter innleveringsfristen vil ugyldige innleveringer diskvalifiseres. Du vil få beskjed på mail dersom det er mangler i bidraget.
  • Texture packs er ikke tillatt.
  • Dommere velges blant crewet på Overloaded 2019. Deres avgjørelse er endelig og kan kun endres dersom bidraget bryter konkurransens regler.